Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zaproszenie do składania Ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023, 2024 r.

14 września 2023