Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nowe Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

24 kwietnia 2024

Nowe Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

W dniu 3 kwietnia 2024 roku Bolesławiec świętował historyczne otwarcie nowej siedziby Muzeum Ceramiki w dawnym pałacu Pücklera przy ulicy Zgorzeleckiej 28/29. To wyjątkowe wydarzenie było oficjalnym zwieńczeniem projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”, który rozpoczął się w 2021 roku. Partnerami tego innowacyjnego przedsięwzięcia były Gmina Miejska Bolesławiec, Telemark Museum w Skien oraz Muzeum Ceramiki.

Otwarcie muzeum poprzedziła konferencja prasowa, na której Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec, przedstawił proces przekształcenia pałacu Pücklera w nowoczesne muzeum. Przedstawiciele władz wojewódzkich wręczyli dyrektorowi Muzeum Ceramiki, Annie Bober-Tubaj, oraz jej pracownikom złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Część wydarzenia, dostępną dla wszystkich mieszkańców Bolesławca i gości z Polski i zagranicy, uświetnił koncert artystów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Bolesławcu, występ wokalny Karen Kjeøen Erikstad przedstawiający norweskie melodie ludowe oraz spektakl multimedialny, który za pomocą mappingu laserowego i efektów specjalnych wprowadził widzów w podróż przez historię ceramiki.

Wśród gości, licznie zgromadzonych podczas otwarcia, znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich,  partnerów projektu z Norwegii i Włoch, lokalni artyści i pracownicy przedsiębiorstw ceramicznych oraz mieszkańcy Bolesławca.

Po części oficjalnej udostępniono wnętrza pałacu Pücklera, gdzie można zobaczyć wystawę stałą prezentującą dawną i współczesną ceramikę bolesławiecką oraz dwie wystawy czasowe: „Europejski Szlak Ceramiki – włoski fajans”, prezentującą ceramikę artystyczną z Deruty i Faenzy oraz „Europejski Szlak Ceramiki – norweska porcelana”, prezentującą wyroby z Porsgrunn. W ramach atrakcji, zorganizowano warsztaty dekorowania wyrobów ceramicznych oraz loterię, w której rozdano 100 publikacji wydanych przez muzeum. Każdy z gości otrzymał również pamiątkowy parasol ozdobiony charakterystycznym wzorem bolesławieckiej ceramiki.

Na wystawie stałej możemy obejrzeć cały przekrój dziejów ceramiki bolesławieckiej. Od najstarszych naczyń sięgających drugiej połowy XIII wieku, przez rozwój ceramiki w następnych epokach, aż do bardziej współczesnych eksponatów.

Muzeum przedstawiło wiele projektów Janiny Bany-Kozłowskiej – projektantki i kierownika artystycznego Bolesławieckich Zakładów Ceramicznych Przemysłu Terenowego (obecnie Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec”) w latach 1974 – 1987, a od 1987 pełniącej funkcje głównego projektanta w Zakładach aż do 2019 roku. Na wystawie pojawiły się naczynia, będące najbardziej znanymi i cenionymi pracami artystki („Ptak”, „Zestaw Myśliwski”, „Trójkąty”), a także te, które nigdy nie weszły do masowej produkcji (np. elementy serwisu „Topaz” z 1991roku). Przedstawiono również naczynia z serii „Supełek” i świecznik w szkliwach Barbary Kozłowskiej-Trojnar, która projektowała w ZC „BOLESŁAWIEC” od 1985r.  z przerwami, przez ponad dwadzieścia lat, aż do 2018 roku. Można zobaczyć również zestaw „DLA DWOJGA”, którego i kształty, i dekoracja są autorstwa Projektantki Marty Małoszyc.

Ekspozycje uzupełniają współczesne wyroby z kilkudziesięciu firm ceramicznych mieszczących się w Bolesławcu i okolicach. Z asortymentu Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” zostały zaprezentowane między innymi: prace Janiny Bany-Kozłowskiej, zestaw herbaciany „Niepodległa” w dekoracji Adriany Dudnik-Chelalgi i miski z uszami w dekoracji Aleksandry Pierzchalskiej, naczynia do sushi Barbary Kozłowskiej-Trojnar uzupełnione o filiżanki Janiny Bany-Kozłowskiej w dekoracji również autorstwa Adriany Dudnik-Chelalgi, oraz kolekcja ZC Bolesławiec x RESERVED, która powstała we współpracy z Polską marką odzieżową Reserved. Projekty Marty Małoszyc to zestaw „Łódki” w dekoracji Aleksandry Pierzchalskiej i zestaw całodzienny w dekoracji Iwony Pieli.

Dostępna są również multimedia zawierające najważniejsze informacje o przedsiębiorstwach związanych z ceramiką bolesławiecką oraz zdjęcia naczyń, których nie zobaczymy na żywo w muzeum.

To wyjątkowe wydarzenie nie tylko upamiętniło tradycję ceramiczną miasta, ale także uczciło współpracę międzynarodową i wysiłek wielu osób zaangażowanych w realizację tego projektu. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu stało się nowym centrum kultury i dziedzictwa, które z dumą prezentuje zarówno historię, jak i współczesne wyroby ceramiki bolesławieckiej. Serdecznie dziękujemy Pani dyrektor Annie Bober-Tubaj oraz wszystkim pracownikom muzeum za współpracę podczas tworzenia wystawy oraz zapraszamy do odwiedzenia nowego muzeum ceramiki bolesławieckiej.

Relacja z wydarzenia – Wielkie otwarcie – Bolesławiec na Europejskim Szlaku Ceramiki – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu