Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zestaw Niepodległa trafił do pierwszych szczęśliwców

10 października 2018

W podniosłej atmosferze, Zarząd Spółki przekazał na ręce pierwszych szczęśliwców limitowany zestaw „Niepodległa”. Gratulujemy Państwu Małgorzacie Henrykowi Guzik i dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście.

Dumni z Niepodległości Polski!