Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprzedaż działki gruntu nr ew. 562/2

19 maja 2020

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz
z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie
w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a
– II przetarg

 

Na podstawie postanowień Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zawartej
w Protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 17 kwietnia 2020 r., zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych określonych przez Zgromadzenie Wspólników oraz Zarządzenia Nr 13/2020 Prezesa Zarządu ZC „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz
z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości na sprzedaż

teren ZC bolesławiec 2020.05 (1)

Dokumentacja Ogłoszenie na sprzedaż dz. 562-2