Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a – III przetarg

17 czerwca 2020

Na podstawie postanowień Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zawartej
w Protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 17 kwietnia 2020 r., zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych określonych przez Zgromadzenie Wspólników oraz Zarządzenia Nr 13/2020 Prezesa Zarządu ZC „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz
z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości na sprzedaż

 

Pełna treść ogłoszenia – do pobrania

 

teren ZC bolesławiec 2020.05 (1)