Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprzedaż nieruchomości

30 kwietnia 2020

Na podstawie postanowień Uchwały Nr 31/X/2020 Rady Nadzorczej z 27 marca 2020 r., zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, określonych przez Zgromadzenie Wspólników, Zarządzenia Nr 11/2020 Prezesa Zarządu ZC „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Bolesławcu przy ulicy T. Kościuszki 12 na działce nr 134/1, wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży.

Lokal mieszkalny nr 2 przy ulicy Tadeusza Kościuszki 12 w Bolesławcu – V przetarg

Załącznik