Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Roczniku Bolesławieckim 2021

12 grudnia 2022

W czwartek 08.12.2022, w bolesławieckim Ratuszu, odbyła się promocja „Rocznika Bolesławieckiego 2021” – poświęcona historii i współczesności miasta Bolesławiec (wydawany jest od 2008 r. przez Muzeum Ceramiki).

Prezes Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”, Pan Wiesław Ogrodnik wraz z Głównym Projektantem – Kierownikiem Artystycznym, Panią Martą Małoszyc, mieli przyjemność otrzymać pierwsze egzemplarze, ponieważ w tegorocznym wydaniu nie zabrakło i nas!

Dziękujemy serdecznie Autorom – Pani Dyrektor Muzeum Ceramiki Annie Bober-Tubaj, Panom Edmundowi Malińskiemu i Grzegorzowi Matorynowi oraz wszystkim redaktorom Rocznika, a w szczególności Pani Barbarze Glinkowskiej – autorce artykułu „Bolesławiecka ceramika na EXPO 2020 w Dubaju”.

Więcej na temat Rocznika Bolesławieckiego poniżej: