Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przetarg ograniczony na modernizację węzłów cieplnych

10 sierpnia 2021

Przetarg ograniczony na modernizację węzłów cieplnych

Dokumenty przetargowe do pobrania :

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

Wzór Umowy o dzieło Umowa