Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu transportowego i urządzeń sprężonego powietrza.

14 lipca 2020

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC’ w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu ul. T.Kościuszki 11 ( Spółka ) zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr, KRS 0000114136, wysokość kapitału zakładowego 5.545.000,00 PLN. NIP 6120003949, REGON 230198030, ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w sprzętu transportowego:

  1. Samochód ciężarowy Bus Peugoet Boxer 435 22 HDI MR’14 E5 3,5t nr rejestracyjny DLU 52632 cena wywoławcza brutto 48.000,00PLN
  2. Wózek widłowy podnośnikowy spalinowy typu Linde H20 D-3 cena wywoławcza netto 18.000,00PLN
  3. Zbiornik na paliwo 1000L z pompą i licznikiem wydanego paliwa cena wywoławcza netto 5800,00PLN
  4. Młyny ceramiczne 5 tonowe z okładzinami gumowymi cena netto 12.000,00zł – 2 szt.
  5. Młyn ceramiczny 5 tonowy z okładziną bazaltową cena netto 9.000,00zł – 1 szt.
  6. Barakowóz rok produkcji 1983 cena netto 1200,00PLN
  7. Foliarka GRASO typ ZZP 100 rok produkcji 2001 cena brutto 4.000,00zł

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „Sprzedaż sprzętu transportowego” w sekretariacie siedziby Spółki w Bolesławcu ul. Kościuszki 11 do dnia 23 czerwca 2020r. do godziny 12:00. Oferta powinna zawierać: dane osobowo – adresowe oferenta, oferowaną cenę, oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu. Przedmioty sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku, od dnia ogłoszenia do 22.06.2020r. w godzinach od 8:00 do 14:00. Bliższych informacji dotyczących maszyn i urządzeń można uzyskać w Dziale Technicznym tel. 668505640 lub 756120723. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółki w Bolesławcu ul. Kościuszki 11 w dniu 23 czerwca 2020r. o godzinie 13:00.

Opis samochodu Peugeot Boxer Furgon – pobierz.