Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu

3 kwietnia 2020

działając na podstawie § 19 ust. 2 oraz ust. 4 Umowy Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu nowej X wspólnej kadencji.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Spółki, ul. T. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godziny 14.00. O dochowaniu terminu decydować będzie rzeczywiste dostarczenie zgłoszenia do siedziby Spółki. Rozpatrzeniu podlegać będą jedynie zgłoszenia dostarczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na + nazwa stanowiska, o które kandydat się ubiega – nie otwierać”. Kandydat może złożyć ofertę tylko na jedno z dwóch stanowisk, tzn. na Prezesa Zarządu albo na Członka Zarządu.

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie_z_działalności_Zarządu

Treść ogłoszenia

Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym

Umowa Spółki