Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie o sprzedaży

16 listopada 2023

Bolesławiec, 15.11.2023 r.

Ogłoszenie o sprzedaży    

 

Zakłady Ceramiczne ,, Bolesławiec ‘’ w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu, ul. Tadeusza Kościuszki 11 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS 0000114136, wysokość kapitału zakładowego 6.502.000,00 PLN, NIP 6120003949, REGON 230198030, ogłasza sprzedaż:

 

Maszyna do foliowania ROBOPAC Micra M

Rok produkcji 2018

Nr seryjny 30175935

Używana

Stan bardzo dobry

 

Cena netto: 5500 zł

Transport i dostawa po stronie kupującego

 

Zamówienie zakupu należy składać mailowo j.dumanska@ceramicboleslawiec.com.pl bądź osobiście w siedzibie Spółki w Bolesławcu, ul. Kościuszki 11(sekretariat) do dnia 22.12.2023r

 

Zamówienie powinno zawierać dane osobowo-adresowe kupującego, przedmiot zakupu z  ceną.

 

Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00  , do dnia 22.12.2023- ul. Cieszkowskiego 17 magazyny ZC Bolesławiec

Szczegółowe informacje dotyczące maszyny można uzyskać w dziale Logistyki ZC ,, BOLESŁAWIEC’’

Osoba kontaktowa tel.696014376

 

Specyfikacja techniczna maszyny dostępna jest  na stronie internetowej https://www.robopac.com/en/micra-p317