Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niepodległa u Prezydenta RP

10 marca 2018

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, otrzymał z rąk Prezesa Wiesława Ogrodnika, wyjątkowy zestaw „Niepodległa”, oznaczony unikatowym numerem „1”. A już kilka dni później, w podniosłej atmosferze, Zarząd Spółki przekazał na ręce Państwa Małgorzaty i Henryka Guzik unikatowy zestaw „Niepodległa”. Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście.

W zeszłym roku w ZC „BOLESŁAWIEC” powstała inicjatywa wpisująca się w założenia obchodów upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Postanowiliśmy zaprojektować okolicznościową dekorację, nanieść ją na herbaciano-kawowy komplet i nazwać go „Niepodległa”. Każdy z nich posiadał będzie certyfikat autentyczności wystawiony przez ZC „BOLESŁAWIEC”. Komplety ponumerowane będą od 1 do 100 – mówi Prezes Zarządu Wiesław Ogrodnik.

Wszystkich zainteresowanych zakupem zestawów zapraszamy na stronę internetową: www.niepodleglazcboleslawiec.com.pl

Dumni z Niepodległości Polski!