Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Medal dla Prezesa Zarządu – Krzyż Wolności i Solidarności

21 listopada 2022

16 listopada 2022 r. w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyło się uroczyste wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności 15 bolesławieckim byłym działaczom opozycji antykomunistycznej. Jednym z uhonorowanych został Prezes Zarządu Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”, Pan Wiesław Ogrodnik.

Wręczenia odznaczeń dokonał wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, który w swoim przemówieniu podkreślał, że Polska nie zapomina o swoich bohaterach:

– Honorując dzisiaj panie i panów Krzyżami – Polska mówi dziękuję. Dziękuję za Waszą postawę sprzed lat, za Wasze zaangażowanie, za Waszą walkę o niepodległą Rzeczpospolitą. Gratulując państwu przyznanego odznaczenia państwowego – chciałbym życzyć, żeby zawsze – tak jak dzisiaj podczas tej uroczystej chwili ten krzyż był powodem do dumy. Dumy z dobrze spełnionego obowiązku wobec Polski i był symbolem, że Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą. O tych, którzy o nią walczą. 

Uroczystość zakończył występ artystyczny, a także złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Solidarności w Bolesławcu.

Więcej na ten temat tutaj:

https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/173950,Polska-zawsze-pamieta-o-tych-ktorzy-jej-sluza-Boleslawiec-16-listopada-2022.html 

 

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku, przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Pierwowzorem Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.